Over het Odensehuis

 

Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten aan ontmoeting, activiteiten en ondersteuning.  Inmiddels telt Nederland meer dan 25 Odensehuizen. Via deze link vindt u meer informatie over de Odensehuizen. 

Comments are closed.

30 januari: Dementie in je buurt

Ik doe graag iets voor je hoor, laat maar weten wat je nodig hebt’. Buren, vrienden, familieleden die willen helpen maar niet altijd weten hoe.

Wilt u zelf hulp bieden aan iemand met dementie?

Herkent u dit? kom dan op 30 januari naar de bijeenkomst ‘Dementie in je buurt’ We gaan in op de signalen van dementie en goed omgaan met dementie

Plaats:

Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen

donderdag 30 oktober 9.50 – 12.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)