Over het Odensehuis

Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten aan ontmoeting, activiteiten en ondersteuning.  Inmiddels telt Nederland meer dan 25 Odensehuizen. Via deze link vindt u meer informatie over de Odensehuizen. 

Comments are closed.

29 juni: inloop

Zoekt u informatie, advies of een gesprek over goed leven met dementie of geheugenverlies. Wilt u zien welk (technologisch) materiaal er beschikbaar is. Kom woensdag 29 juni tussen 11 – 13 naar de bblthk in Wageningen. Er is dan weer een inloopmoment van het Geheugenhuis.