Over het Odensehuis

Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten aan ontmoeting, activiteiten en ondersteuning.  Inmiddels telt Nederland meer dan 25 Odensehuizen. Via deze link vindt u meer informatie over de Odensehuizen. 

Comments are closed.

Maatregelen Coronavirus

Gezien de nieuwste landelijke maatregelen en na zorgvuldige afweging hebben we besloten het Odensehuis tot en met 6 april te sluiten. Dit geldt voor dit moment en kan altijd worden aangepast. Houd daarom deze website in de gaten.

We begrijpen dat dit gevolgen heeft voor de thuissituatie van onze deelnemers. Wij bekijken hoe we dit kunnen ondersteunen en zullen hierover met een ieder contact opnemen.

Met vragen kunt u contact opnemen met

E: post@odensehuisgelderland.nl

T: 0317-358711 of 06 43890432