Over het Odensehuis

Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten aan ontmoeting, activiteiten en ondersteuning.  Inmiddels telt Nederland meer dan 25 Odensehuizen. Via deze link vindt u meer informatie over de Odensehuizen. 

Comments are closed.

Het geheugenhuis is open

Wageningen heeft sinds woensdag 27 oktober een Geheugenhuis. Het Geheugenhuis is een vaste plek in de bblthk waar iedereen terecht kan voor kennis over dementie en geheugenverlies, vragen over goed leven met dementie of behoefte aan een luisterend oor. Er zijn boeken, spelmaterialen en technische hulpmiddelen te leen. Ook is er elke maand een inloopochtend voor een gesprek of ondersteuning en praktische hulp.

(meer…)