Over het Odensehuis

 

Het Odensehuis is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Opgezet door  enkele inwoners van Wageningen, die in hun leven te maken hebben met (de zorg voor) mensen met dementie. Het Odensehuis voorziet in de behoefte van mensen met dementie en hun naasten aan ontmoeting, activiteiten en ondersteuning.  Inmiddels telt Nederland meer dan 25 Odensehuizen. Via deze link vindt u meer informatie over de Odensehuizen. 

Comments are closed.

Kwaliteitscertificaat

Wij zijn er trots op dat we als eerste Odensehuis in Nederland het kwaliteitscertificaat van Sociaal Werk Nederland hebben verkregen. Het Odensehuis voldoet hiermee aan de gestelde eisen op het gebied van vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. Het Odensehuis is nu opgenomen in het kwaliteitsregister Sociaal Werk. Een certificeerder voerde hiervoor gesprekken met deelnemers, mantelzorgers, vakdocenten, stagiaires, medewerkers en bestuur gevoerd. Vooraf had zij verschillende documenten bestudeerd. Zij was onder de indruk van de eenduidige manier waarop alle betrokkenen het Odensehuis beschrijven, de uitgangspunten en waarden in het werk hanteren en in praktijk weten te brengen.