Organisatie

Voor een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen van het Odensehuis verwijzen we naar de infobrieven die zijn verschenen en de jaarverslagen.

Kwaliteitscertificaat

Wij beschikken sinds mei 2019 over het kwaliteitscertificaat van Sociaal Werk Nederland. We voldoen hiermee aan de gestelde eisen op het gebied van vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. Het Odensehuis is opgenomen in het kwaliteitsregister Sociaal Werk.

Erkend Leerbedrijf

Het Odensehuis is een erkend leerbedrijf. Wij bieden stageplaatsen en leerbanen voor studenten. Op deze manier helpen we studenten op te leiden.

Documenten

Via onderstaande knoppen kunt u een aantal relevante documenten downloaden

Bestuur

  • Jacqueline Daelmans, voorzitter
  • Tibbe Breimer, secretaris
  • Siebe van de Geijn, penningmeester
  • Wies Leer
  • Jan van Nieuwenhuize
  • Mona Thijs-van Doorn

Comments are closed.