Deel innovatiebudget van gemeente Wageningen voor ondersteuning mensen met beginnende dementie


10 juni 2015

Odensehuis en Solidez zien gezamenlijke projectaanvraag  gehonoreerd

Wageningen werkt aan een wezenlijke verandering en vernieuwing in de dienstverlening, in de WMO  èn de ondersteuning van volwassenen en jeugd. Om deze vernieuwing te stimuleren heeft de gemeente een innovatiebudget van 2,5 ton beschikbaar gesteld, waar organisaties een aanvraag voor in konden dienen. Er zijn maar liefst 32 projectaanvragen ingediend. De projecten die het best scoorden op de beoordelingscriteria waaronder verbetering kwaliteit van leven van mensen, krijgen geld. Het Odensehuis diende samen met Solidez een gecombineerde aanvraag in die een positieve beoordeling kreeg. De aanvraag bestond uit 2 samenhangende delen: 1.De doorontwikkeling van het Odensehuis en 2. het “Maatje op maat” project

Ad. 1. Doorontwikkeling van het Odensehuis:

Een deel van het aangevraagde budget is gehonoreerd voor de verdere ontwikkeling van het Odensehuis als een laagdrempelige ontmoeting- en informatiefunctie voor mensen met beginnende dementie, geheugenklachten en hun naasten ( zonder en met indicatie). Naast het ontmoeten is in het ODENSEHUIS  ook ruimte voor het mee doen aan specifieke activiteiten die het ziekteproces kunnen vertragen en waar voorlichting en individuele begeleiding gegeven wordt over dementie.

Ad. 2. Maatje op maat project:

Project bedoeld voor thuiswonende mensen met beginnende dementie en hun naasten in de gemeente Wageningen. Het doel van het project is om de kwaliteit van leven te vergroten door het inzetten/koppelen van een in de praktijk getrainde en vertrouwde vrijwilliger. Het project richt zich op het werven, trainen en coachen on the job van een pool van dementiecoaches/maatjes. Het project wordt door het Odensehuis in samenwerking met de welzijn stichting Solidez uitgevoerd.

 

 

Comments are closed.