Donatie

Vergeet niet donateur te worden van het ODENSEHUIS Gelderse Vallei e.o.!
De activiteiten van het ODENSEHUIS worden mogelijk gemaakt door de eigen bijdragen van participanten,  donaties en giften.
Het ODENSEHUIS zorgt ervoor dat de bezoekers (participanten) van ons inloophuis kunnen blijven komen en dat zij zo lang mogelijk eigen regie kunnen houden op hun leven.
U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer: NL24TRIO0254840140 t.n.v. ODENSEHUIS Gelderse Vallei e.o. te Wageningen, met vermelding van:

Naam/Bedrijfsnaam
Adres
Email
Telefoon
Bedrag per maand/per jaar/eenmalig

Het ODENSEHUIS staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Belastingvoordeel
Een donatie/gift aan het ODENSEHUIS kan u een belastingvoordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst. www.belastingdienst.nl

 

Comments are closed.