EIndejaarsbericht ODENSEHUIS 2014


22 december 2014

 

Aan allen die het ODENSEHUIS Gelderse Vallei e.o. een  warm hart toedragen, direct of indirect betrokken zijn of belangstelling tonen.

Met de verhuizing op 1 september 2014 naar het  monumentale pand “ de hooghe stee” aan de Hesselink van Suchtelenweg, is onze wens in vervulling gegaan om te kunnen beschikken over een eigen plek.

Met de hooghe stee als parel op de berg en met uitzicht op de uiterwaarden als bijzonder erfgoed, is het ODENSEHUIS een bijzondere, inspirerende en helende plek voor participanten, mantelzorgers, vrijwilligers en anderen, om met en voor elkaar van betekenis te zijn  en er een “thuis” van te maken.

Op dit moment bezoeken 15 participanten  met regelmaat het ODENSEHUIS op maandag en op donderdag. In 2015 zal er, naar wij verwachten snel een derde dag bij kunnen komen. Om dit waar te kunnen maken zal het aantal vrijwilligers uitgebreid moeten worden en is er structurele financiering nodig.  Aan beide punten wordt hard gewerkt.

Het uiteindelijke doel is om de hele week open te zijn: open over dementie en open voor de buurt.

Graag willen we iedereen * bedanken die met een geldelijke bijdrage, met sponsoring “ in natura”, ons heeft gestimuleerd  èn ons ook in 2015 wil blijven ondersteunen, om vooral door te gaan met ons initiatief. Deze steun is onontbeerlijk.

Participanten, vrijwilligers en bestuur wensen u allen prettige feestdagen en een goed 2015 toe.

Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

  * Fonds RABOBANK Vallei en Rijn, Wagenings Departement tot Nut, Rotary Wageningen, RK Geloofsgemeenschap Titus Brandsma, Stichting SKANfonds, Stichting Fonds NUTSOHRA,  Fonds SluytermanvanLoo, Sociaal Fonds MARIN Wageningen, Vrijmetselaarsloge De Rechte Verhouding Wageningen, Renes Bedrifsdiensten te Woudenberg,  Kwekerij Bloemrijk,  Particulieren die geld voor hun verjaardag  (laten) overmaken naar ODENSEHUIS, e.a..

 

De foto’s zijn gemaakt op de zeer geslaagde Kerstmiddag in het ODENSEHUIS op 22.12.14. Het met elkaar gemaakte doek van 2 x 4 m heeft als basis de mythe de draad van Ariadne, waarbij de  draad staat voor houvast die het ODENSEHUIS je biedt in het labyrinth van dementie.

IMG_1937

De draad van Ariadne

 

 

IMG_2030

kerstmiddag in het ODENSEHUIS

 

 

Comments are closed.