Intensivering samenwerking met Solidez


22 februari 2015

Solidez SVO  P1000851

Het Odensehuis Gelderse Vallei e.o.(dienstverlener voor mensen met beginnende dementie en hun naasten) en Solidez, werken vanuit een gezamenlijke visie en ambitie aan het versterken van de positie van ouderen in de samenleving in het algemeen en van ouderen met beginnende dementie in het bijzonder.

Op dit moment verkennen we de mogelijkheid van het Odensehuis concept in de gemeente Renkum. Door deze samenwerking dragen we bij aan het bevorderen van een maatschappelijke omgeving , waarin ouderen zoveel en zolang als mogelijk zelf de regie houden op hun eigen leven, wanneer ze geconfronteerd worden met een afname van mentale functies.

Op 16 februari j.l is de samenwerking met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd.

Comments are closed.