Kwaliteitscertificaat


10 oktober 2019

Wij zijn er trots op dat we als eerste Odensehuis in Nederland het kwaliteitscertificaat van Sociaal Werk Nederland hebben verkregen. Het Odensehuis voldoet hiermee aan de gestelde eisen op het gebied van vakmanschap, dienstverlening en organisatie & bestuur. Het Odensehuis is nu opgenomen in het kwaliteitsregister Sociaal Werk. Een certificeerder voerde hiervoor gesprekken met deelnemers, mantelzorgers, vakdocenten, stagiaires, medewerkers en bestuur gevoerd. Vooraf had zij verschillende documenten bestudeerd. Zij was onder de indruk van de eenduidige manier waarop alle betrokkenen het Odensehuis beschrijven, de uitgangspunten en waarden in het werk hanteren en in praktijk weten te brengen.

Comments are closed.