“Leven met dementie ” korte terugblik op Maatschappelijke stage 2017


3 januari 2018

Enkele dagen voor de kerstvakantie kwamen  een dertigtal leerlingen van de scholengemeenschap Pantarijn bij elkaar in de bibliotheek. Ze hadden in het kader van hun maatschappelijk stage (MAS) gekozen voor het thema: ‘ leven met dementie’. Er is gekeken naar de ontroerende en humoristische documentaire ‘Slijtage aan benul’ die de 18 jarige Libbe van Dijk maakte over zijn oma, die dementie heeft.

Slijtage aan benul

Een geslaagde poging om op realistische wijze een portret te maken van een oma, die langzaam verdwaald in het heden.  De leerlingen stelden vragen over dementie, wat is het eigenlijk? waaraan merk je het? hoe kun je je het beste gedragen? hoe lang kan je thuis blijven wonen? Er werden goede oplossingen aangedragen over hoe om te gaan met mensen met dementie: ‘’Gewoon aardig blijven doen, het niet gek vinden, meer vragen stellen en vaker meegaan dan er tegen in gaan. Of wanneer je vindt dat iets niet klopt het gewoon herhalen alsof je het voor het eerst hoort. We kunnen ook in onze buurt wel mensen bezoeken en boodschappen doen zodat deze mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Of er mensen in de buurt wonen die dementie hebben? Sommigen hadden geen idee. Een ding is zeker, de film en het gesprek heeft ze aan het denken gezet “Ik denk dat ik nu wel anders met m’n oma om zal gaan, die is in een verpleeghuis”.“ Ik ben wijzer geworden, ik wist er eerst allemaal niets van, het is er minder zwaar door geworden, ik denk dat ik er nu makkelijker  over kan praten.’’ Tot slot is er nog gesproken over de plek die het Odensehuis kan innemen in het leven van mensen met beginnende dementie. Een plek die mensen langer zelfstandig en vrolijk houdt.  (Doortje Kuis)

Comments are closed.