Nieuwsbrief 1


11 november 2014

Opening nieuwe locatie door wethouder Lara de Brito

fotografie E. Nieuwstraten voor Odensehuis-3780IMG_1443

Op 1 september is het ODENSEHUIS verhuisd van het Koetshuis van het Belmonte Arboretum naar een nieuwe locatie aan de Hesselink van Suchtelenweg 6B ( in het gebouw de hooghe stee). We zijn nu twee dagen per week open, op maandag en donderdag van 10.00-16.00 uur. Op 22 september verrichtte wethouder Lara de Brito de officiële opening met de onthulling van het schilderij “Gedeeld Geheel” gemaakt door de participanten van het ODENSEHUIS.

Participanten

Het ODENSEHUIS is in 2012 opgericht naar Deens en Amsterdams voorbeeld. Het is een zelfzorg- en vrijwilligersorganisatie, die zich richt op mensen met beginnende dementie en hun naasten. Deze bezoekers (die wij participanten noemen) vormen de spil. Eigen regie en eigen mogelijkheden staan hoog in het vaandel. Respect en keuzevrijheid zijn onontbeerlijk.
Participanten vormen het uitgangspunt voor alles wat in het ODENSEHUIS gebeurt. Zij zijn de primaire “eigenaars” van het ODENSEHUIS.
Op dit moment bezoeken 10 participanten met regelmaat het ODENSEHUIS. Sommige mensen komen alleen, anderen komen samen met hun partner op maandag en op donderdag. Op maandagmiddag is er een vaste groep die komt schilderen, onder begeleiding van kunstenares Saskia de Wit. Er zijn mensen met ervaring en mensen zonder enige ervaring met schilderen. Het plezier in het schilderen, het leren van technieken, de gesprekken die er ontstaan en de resultaten maken de middag betekenisvol. Er zijn mensen die de smaak te pakken hebben en er op andere dagen dat er niet onder begeleiding wordt geschilderd, mee doorgaan.
De omgeving van het ODENSEHUIS leent zich uitstekend voor het maken van wandelingen. Rond het ODENSEHUIS staan historische gebouwen, welke voorheen in bezit waren van de Wageningen Universiteit.
P1000310
In het voorjaar zijn participanten, vrijwilligers en bestuursleden een dag naar het Kröller Muller museum geweest en op 20 november staat er een excursie naar het Singer museum in Laren op de agenda. Singer Laren biedt ons ondermeer een kennismaking met één van de grootste Franse kunstenaars van de 20ste eeuw: Raoul Dufy.

De nieuwe locatie biedt de ruimte om in nauw overleg met de participanten de activiteiten uit te breiden. Een overzicht hiervan is te vinden op de ACTIVITEITENAGENDA.
Ook uitbreiding of wijziging van dagen of dagdelen waarop het ODENSEHUIS geopend is, is op de website te vinden.

Bestuur

Dat we in een overgangstijd zitten is overal zichtbaar, merkbaar en voelbaar. We kunnen wachten tot de overheid ons redt en eventueel afreizen naar het Binnenhof.
De andere houding is als mens/burger om je heen kijken, zien wat er speelt, compassie tonen en dan in eerste instantie zelf handelen, goodwill kweken en support bewerkstelligen.
Zo zijn we in september 2012 begonnen, in september 2013 in het Koetshuis van het Belmonte Arboretum gestart en in september 2014 verder gegaan in de hooghe stee 6B.
We hebben in het Koetshuis een goede start kunnen maken. De ruimte in het Koetshuis werd te klein voor het groeiende aantal participanten en bood onvoldoende mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten en voor uitbreiding van openingsdagen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 personen. Een maal in de 4 – 6 weken komen we bij elkaar. Het is een actief, meewerkend bestuur, dat regelmatig in het ODENSEHUIS bij de activiteiten aanwezig is.
Bestuursleden vertegenwoordigen het ODENSEHUIS in de verschillende gemeentelijke e.a. overlegorganen op het terrein van zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen.
Uitbreiding van het bestuur met een penningmeester (m/v) is gewenst.
De financiële administratie is op orde en er is externe ondersteuning voor het aanvragen van financiële middelen bij fondsen en subsidiegevers. Een overzicht van de fondsen en sponsoren is te vinden op de website. De ontwikkeling van het ODENSEHUIS is o.a. mogelijk gemaakt door bijdragen van het SkanFonds, het Fonds SluytermanvanLoo, het fonds NutsOhra.

De leden van het Bestuur stellen zich voor

Annelies de Vries

Annelies de Vries

Ik ben opgegroeid in Rotterdam en woon al weer veel jaren met veel plezier in Wageningen. Ik draag er graag aan bij dat Wageningen een goede plek is voor iedereen, ook voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie. In mijn eigen familie heb ik hiermee ervaring en hierdoor weet ik dat het Odensehuis een prachtige voorziening is. Eenzaamheid en verwarring kunnen snel opduiken en wat is het dan fijn dat je daarover met lotgenoten kunt praten en samen genieten van positieve dingen. Annelies de Vries

“Je kunt wakker liggen van een droom, tot je hem uitvoert”, is een uitspraak van Loesje. Vanaf de start in september 2012 ben ik, samen met anderen, met inzet van onze talenten, bezig een droom uit te voeren: het realiseren van een inloophuis voor mensen met beginnende dementie in Wageningen, in een verrijkende omgeving en naar Deens model. Hierbij zijn voor mij eigen regie, kwaliteit van leven, (samen) van betekenis zijn in de samenleving, in je buurt, vertrouwen, openheid en humor enkele sleutelwoorden, zowel in het ODENSEHUIS als in het bestuur. Het ODENSEHUIS zie ik ook graag als een broed- en vindplaats voor vernieuwing en verdieping in de aandacht voor mensen met beginnende dementie. Doortje Kuis

Doortje Kuis secretaris-penningmeester en Louisa Bosker vicevoorzitter

Doortje Kuis secretaris-penningmeester en Louisa Bosker vicevoorzitter

Het ODENSEHUIS betekent voor mij een Mensenhuis, waar iedere ontmoeting een cadeautje is, als je in staat bent te zien wat er is, wat er verschijnt in plaats van je aandacht te richten op wat er niet is en op wat er verdwijnt. Vanuit die instelling wil ik mij inzetten om te doen wat werkt en van waarde is: voor mensen met beginnende dementie een plek in Wageningen creëren waar zij optimaal zichzelf kunnen zijn, tot hun recht komen en niet vergeten te leven. Mijn jarenlange ervaring op de werkterreinen Gezondheid & Gedrag en Organiseren & Veranderen kan ik hierbij goed inzetten. Louisa Bosker

Afbeelding

Marina Blokzijl

Ik ben een echte Wageningse en trots op onze bevrijdingsstad. In 2012 kwam ik in contact met het bestuur van het ODENSEHUIS en werd ik enthousiast over hun initiatief.
Ik wil me graag inzetten om gezamenlijk mee het ODENSEHUIS te laten ontwikkelen en groeien. Met als doel om nog meer mensen, die in aanraking komen met dementie, een eigen plek te kunnen bieden waar ze elkaar ontmoeten. Marina Blokzijl

Vrijwilligers

Het ODENSEHUIS bestaat bij de gratie van enthousiaste mensen. Naast de inzet en bijdrage van de participanten, bestaat het ODH dankzij de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het langer zelfstandig thuis blijven wonen en aan het actief deelnemen aan het maatschappelijk leven van mensen met beginnende dementie. Ze bieden tevens contact en uitwisseling aan de mantelzorgers.
De vrijwilligers vormen geen aparte groep, maar zijn als het ware mede-deelnemers.
Op dit moment zijn er 5 mensen die zich naast het bestuur vrijwillig inzetten om het ODENSEHUIS te ondersteunen:
Annette Kraaijeveld (ondersteunt het bestuur en verzorgt de database)
Bert Firing (begeleidt participanten op donderdag)
Edwin Nieuwstraten (begeleidt participanten op maandagmiddag)
Saskia de Wit (begeleidt het schilderproject op maandagmiddag)
Renske Jager ( is gastvrouw en geniet van samen koken en verhalen vertellen).

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE INLOOP VAN HET ODENSEHUIS

Kun je goed organiseren én improviseren? Herken je je eigen houding in de volgende omschrijving: uitnodigend, gelijkwaardig en faciliterend? En heb je affiniteit met de doelgroep van het ODENSEHUIS?
Misschien wil jij dan het team van vrijwilligers komen versterken, zodat wij met jou de inloop van het ODENSEHUIS in Wageningen op meerdere dagen per week kunnen realiseren. Indien gewenst, kunnen we je aanvullende informatie toesturen.
Wij bieden een stimulerende, prettige en collegiale omgeving met voldoende ondersteuning, mogelijkheden voor ontwikkeling en kansen voor ontplooiing van talenten.
Heb je belangstelling of wil je gewoon eens vrijblijvend komen kennis maken? E-mail: post@odensehuisgelderland.nl of bel ons 06 54992339 of 06 43890432. Een brief sturen naar het ODENSEHUIS kan natuurlijk ook: Hesselink van Suchtelenweg 6B Wageningen.

Activiteiten (Zie ook de Agenda op onze website)

We zijn geopend op maandag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en tevens op de eerste zondagmiddag van de maand van 13.00-16.00 uur.
Nieuwe activiteiten
Zondag inloop op 2 november a.s. Onder het motto: Open over dementie, Open voor de buurt, organiseren wij elke eerste zondag van de maand, met ingang van zondag 02 november een open inloop van 13.00 – 17.00 uur. Kom langs en maak kennis met het ODENSEHUIS.
Op 13 november is de 2e les van de cursus Bewegen op muziek georganiseerd door docent Harriet Ordelman. De lessen bestaan uit verschillende oefeningen voor ontspanning, doorstroming en balans. De docente doet de oefeningen voor en ze laat je je eigen manier van bewegen vinden. Bewegen is goed voor het brein en het samen met anderen bezig zijn geeft veel plezier! Kom kennismaken met deze manier van bewegen en geniet mee.
Wat zeggen de deelnemers?
‘Ik word blij en ontspannen van de mooie muziek’
‘Ik heb géén conditie, ik kan toch meedoen, dus kan iedereen het’

Op 24 november om 10.00 uur zal Joke Hoogestraten ons meer komen vertellen over het maken van een LEVENSBOEK. Voor wie interesse heeft om met haar het gesprek aan te gaan om te kijken hoe jij samen met Joke aan een Levensboek kunt werken is welkom rond koffietijd.

Landelijke ontwikkelingen

De Odensehuisbeweging groeit!
In vijf jaar tijd is het aantal Odensehuizen in ons land gegroeid naar 12 locaties. In 2009 werd in navolging van Denemarken in Amsterdam het eerste Odensehuis opgericht. Wageningen was het vierde Odensehuis. Momenteel zijn er Odensehuizen te vinden in Amstelveen (2), Amsterdam (4), Groningen, Vlissingen, Oud-Beijerland en Velsen. In april jl. is het Odensehuis Hoeksche Waard in Oud-Beijerland geopend.
Het Odensehuis Amsterdam vierde op woensdag 25 september 2014 haar 5- jarig jubileum met een Symposium: Odensehuis een Mensenhuis.
Voorafgaand aan het Symposium kwamen bestuurders, coördinatoren van de bestaande Odensehuizen bij elkaar om kennis en ontwikkelingen te delen en om de plannen voor de oprichting van een Vereniging van Odensehuizen verder uit te werken.
De Vereniging stelt zich ten doel:
Het oprichten en in stand houden van en het ondersteunen van initiatieven tot vestiging van Odensehuizen in Nederland;
Het bevorderen van relevant wetenschappelijk onderzoek;
Het werven van fondsen ten behoeve van de eigen activiteiten, alsmede ter aanvulling op doorOdensehuizen zelf te verzorgen financiering;
Het bewaken van de kwaliteit door het opstellen van een Handboek Odensehuis en het toetsen van de gang van zaken bij de leden;
Het vergroten van bekendheid en het uitdragen van het gedachtegoed van de Odensehuizen, bij plaatselijke, provinciale en landelijke ( politieke) organisaties.

Het ODENSEHUIS, meer dan een Odensehuis alleen….

Wij laten ook anderen graag gebruik maken van de bijzondere, inspirerende, aangename locatie en ruimten van het ODENSEHUIS.
Hierbij denken we aan o.a. trainers, coaches, vergaderaars, families ( voor een reünie, verjaardag of een samenkomst met vrienden uit de buurt).
Heb je interesse? Neem dan contact op met Louisa Bosker via post@odensehuisgelderland.nl of via 0031643890432
Voor meer informatie over het ODENSEHUIS
Zie website: www.odensehuisgelderland.nl U kunt een mailbericht sturen naar: info@odensehuisgelderland.nl of neem contact met ons op: 0654992339 ( Doortje Kuis) of 0643890432 ( Louisa Bosker)

Comments are closed.