Odensehuis wenst een ieder een liefdevol 2016


2 januari 2016

Aan het  begin van een kersvers jaar willen we een ieder een liefdevol nieuw jaar toe wensen. Tevens willen we allen die ons in het afgelopen jaar  hebben gesteund hiervoor van harte bedanken. Dankzij de support van velen, heeft het Odensehuis Gelderse Vallei e.o. zich kunnen inzetten om mensen met geheugenverlies, beginnende dementie en hun naasten een eigen stem en een eigen plek te geven. In 2016 werken we verder aan een Odensehuis waarin  jij altijd binnen kan lopen, ook al loopt je hoofd dan om.

Nog nooit bij ons binnen geweest en nieuwsgierig naar onze werkwijze. Kom naar de OPEN DAG op zaterdag 30 Januari van 10.00-16.00 uur .

Comments are closed.