Voorstelling omgaan met dementie van Marjolein Baars zeer geslaagd..


26 februari 2017

Omgaan met dementie…Ga mee in het zwarte gat van dementie en vind een nieuw perspectief..

Het toneelstuk was fantastisch. Zij speelt het precies zoals het is. Er zijn niet veel mensen, die dat kunnen en willen spelen”, reageerde een van de toeschouwers na afloop enthousiast. Een overvolle zaal keek naar het indrukwekkende solotheaterstuk ‘Zwarte gaten & losse eindjes’ van Marjolein Baars (onderzoekster theatermaakster, acteur, auteur en trainer). Op verzoek van het Odensehuis Gelderse Vallei e.o. gaf zij op 16 februari 2017 haar voorstelling in theater de Wilde Wereld in Wageningen.

 

“De voorstelling Zwarte gaten & losse eindjes legt zichzelf  uit, dus kijk en luister. De centrale vraag van dit stuk is niet of wij wel of niet te maken hebben met dementie. Het gaat erom hoe je met aandacht en compassie met elkaar omgaat”, aldus Louisa Bosker, coördinator van het Odensehuis Gelderse Vallei in haar openingswoord tot de aanwezige bezoekers (vrijwilligers, professionals, bezoekers van het Odensehuis, mantelzorgers en andere belangstellenden). Haar introductie is kort en krachtig.

Duidelijke boodschap

Het theaterstuk geeft op een indringende wijze de omgevingswereld rond mensen met (beginnende) dementie weer. Indrukwekkend, ook omdat één en dezelfde persoon, Marjolein Baars, alle personages speelt: de moeder met dementie, dochter Katja, verpleegkundige en onderzoekster Fi. Elke personage weet zij perfect neer te zetten door middel van lichaamshouding en stemgebruik, zonder zelfs maar te wisselen van kleding. Alles zit in één persoon. Duidelijker kan de boodschap toch niet zijn.

 

Het zwarte gat

De moeder met dementie zit in het begin van de voorstelling op een stoel met haar rug naar het publiek toe. Zij breit, onder het neuriën van een lied, met grote stokken aan een trui. Tegelijkertijd wemelden het er van de geluiden in de ruimte van onder andere een draaimolen, een huilend kind en andere klanken. Geluiden die als symbool staan voor de chaos in haar hoofd, waar het heden en het verleden hand in hand naast elkaar leven. Natuurlijk laat zij af en toe, en later steeds meer steken vallen. Niet alleen de vallende steken, ook de stress, druk en afwezigheid van personeel in het verzorgingshuis, de gehele zorgstructuur zijn debet aan het ontstaan van het zwarte gat, waarin de moeder met dementie nog maar aan één los eind hangt.

Alleen al het hulpbehoevende, uiteindelijk overgaand in het hulpeloze steeds zachter klinkende, ‘zúster!, zúster!, zúster!’ geroep van de moeder met dementie gaat bij de toeschouwers door merg en been. In de ogen van deze mevrouw is geen acceptatie te zien van haar veranderende werkelijkheid, alleen angst en eenzaamheid, waardoor zij steeds dieper wegzakt. Iedereen om haar heen is bang om ook in dat zwarte gat te vallen en reageren met weerstand en onbegrip op haar. Onderzoekster Fi maakt er korte metten mee: “Wij kunnen ook samen met deze mevrouw met dementie in het zwarte gat meegaan, om er vervolgens aan de andere kant weer uit te komen. Ontdek wat er dan ontstaat en mogelijk is. Dat kan als je niet oordeelt en de creativiteit en flexibiliteit in jezelf vindt en meebeweegt in het nu. Ga ervoor en wacht niet op anderen”.

Tijd en prioriteit in conflict

Het theaterstuk komt rechtstreeks voort uit de ervaringen die Marjolein Baars in 2005 opdeed met dementie, mantelzorg en verzorgers in een verpleegtehuis: “Toen ik een meisje van zestien jaar op een afdeling voor zes mensen met dementie zag zorgen, had ik zoiets van ‘kind hoe hou je dit vol’. Toen ontstond mijn wens om het samen met elkaar te gaan doen, met elkaar te gaan oefenen hoe je boven het geïsoleerde, het eenzame uit kunt stijgen.

Dementie is natuurlijk zwaar voor alle partijen: De persoon met dementie moet leren om met zijn dementie te leven, mantelzorgers hebben ook nog een ander leven en verzorgers moeten zich houden aan het protocol. Onderzoekster Fi roept wat betreft dit laatste niets voor niets tijdens de voorstelling: “Tien minuten aankleden en wassen, zeven minuten om steunkousen aan te trekken, zoveel minuten om te rapporteren en de vijf overblijvende minuten help je iemand om koffie te drinken. Natuurlijk schieten die laatste vijf minuten vaak erbij in”.

Een van de toeschouwers merkt op dat het theaterstuk duidelijk het conflict laat zien tussen tijd en prioriteit. Hij vindt dat de prioriteit bij de mensen moet liggen, maar de tijd gaat nu naar protocollen, waardoor als het ware de mentaliteit verloren gaat om gericht te zijn op de ander. Ook dochter Katja heeft in het theaterstuk geen tijd. Haar dochter moet naar paardrijden. Zij moet het eten ontdooien en moeder blijft alleen achter in haar eigen wereld. Katja neemt het wel waar wat met haar moeder aan de hand is, maar zij neemt het niet als waar aan wat zij zegt en denkt, waardoor er veel onbegrip ontstaat.

“Ik ben verrast”, zegt een bezoeker als zij ziet hoe lastig Katja het vindt om met haar moeder te communiceren, “je moet niet oordelen, maar meebewegen in het hier en nu. Dat gun ik iedereen. Dat helpt enorm”.

 

Oefening baart kunst

Een andere bezoeker spreekt tot slot de wens uit dat dit stuk ook opgevoerd moet worden bij mensen, die totaal niets van dementie afweten en bij de beleidsmakers, die over de verdeling van het zorggeld gaan. De mentaliteit van mensen moet gewoon veranderen.

In ieder geval komt Marjolein Baars in maart weer terug in Wageningen om een training te geven over contact maken met dementie van zes bijeenkomsten bedoeld voor mantelzorgers vrijwilligers en professionals, want alleen door oefening bereikt men een mentaliteitsverandering.

Het Odensehuis nodigt belangstellenden uit aan deze training deel te nemen. Vrijwilligers kunnen gratis deel nemen. Mantelzorgers betalen naar draagkracht en professionals  kunnen deelnemen voor een bedrag van 295 euro. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Louisa Bosker 0643890432.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.